สายพานทนความร้อน (taconic)

New

TACPAD Mesh Black-1

New

Glass Fabric Coated PTFE-1

New

6085-03SWK-1

เทปทนความร้อน

New

Heat resistant belts

สายพานทนความร้อน

New

Solar Cell

แผ่นเทฟล่อนสำหรับเครื่อง Laminated, Soldering สำหรับงานผลิต Solar Cell

New

Heat resistant belts

TACSIL

New

Heat resistant belts

Zone tape

New

Heat resistant belts

Acrylic tape

New

Heat resistant belts

แผ่นรองซีล

New

Heat resistant belts

แผ่นรองอบ / รองถาด

New

Heat resistant belts

Dim Sum Mesh (silicone)

New

Heat resistant belts

TAC-PAD (silicone)

New

Heat resistant belts

Silicone - Glass Fabric

New

Heat resistant belts

สายพานตาข่าย

New

Heat resistant belts

สายพานเครื่องฟิวส์, สายพานรีดผ้ากาว