สินค้าพลาสติกวิศวกรรมชนิดต่างๆ

polyurethane

Polyurethane (PU)

Acrylic

Acrylic (PMMA)

POLYURETHANE

POLYURETHANE

Polyurethane

Polyurethane (PU)

plastics

Teflon® - PTFE Virgin Grade

plastics

Fluorosint® 500

plastics

Fluorosint® MT-01

plastics

Halar® - ECTFE

plastics

Fluorosint® 207

plastics

Fluorosint® HPV

plastics

PFA

plastics

Kynar® 740

plastics

Tefzel® - ETFE

plastics

FEP

plastics

Kel-F® - PCTFE

plastics

Ultem® 1000 Polyetherimide

plastics

Torlon® 4203

plastics

Vespel® Polyimide SP-1, SP-21, SP-22, SP-211, SP-3

plastics

Techtron® PPS

plastics

Celazole® PBI