ซีล

KT3510

Glass fibre tapes

KT2505

Silicone coated sleeving

KT2502

Silicone rubber coated fabric

KT2500-1

Silica cloth

KT2498

Glass fibre cloth

oring

Oring Kits Oring Cord

Oring.

Rubber & Elastomer Sealing)

oring

RUBBER SHEET

gasketsheet

ปะเก็นแผ่นเทปล่อนผสมแร่ SILICA. TEADIT TF1590

gasketsheet

ปะเก็นแผ่นเทปล่อนผสมแร่ BARIUM SULFATE. TEADIT TF1580

gasketsheet

ปะเก็นแผ่นเทปล่อนผสมแร่ HOLLOW GLASS MICRO SPHERES. TEADIT TF1570

gasketsheet

ปะเก็นแผ่นเพียวเทปล่อนแบบนิ่ม. TEADIT 24SH

gasketsheet(copy)

ปะเก็นแผ่นไม่ผสมใยหิน/ ทนความร้อน/ ปะเก็นหน้าแปลน ปะเก็นแผ่นNON-ASBESTOS TEADIT NA1122

gasketsheet

ปะเก็นแผ่นไม่ผสมใยหิน/ ทนความร้อน/ ปะเก็นหน้าแปลน ปะเก็นแผ่นNON-ASBESTOS TEADIT NA1100

gasketsheet

ปะเก็นแผ่นไม่ผสมใยหิน/ ทนความร้อน/ ปะเก็นหน้าแปลน ปะเก็นแผ่นNON-ASBESTOS TEADIT NA1002

gasketsheet

ปะเก็นแผ่นไม่ผสมใยหิน/ ทนความร้อน/ ปะเก็นหน้าแปลน ปะเก็นแผ่นNON-ASBESTOS TEADIT NA1005

gasketsheet

ปะเก็นแผ่นไม่ผสมใยหิน/ ทนความร้อน/ ปะเก็นหน้าแปลน ปะเก็นแผ่น NON-ASBESTOS TEADIT NA1006

gasket

TEADIT STYLE 2127 ปะเก็นเส้นเชือกถักเส้นใยสังเคราะห์(อะคริลิค)ชุบด้วยเทปล่อน

gasket

TEADIT STYLE 2005 FDA ปะเก็นเส้นเชือกถักเพียวเทปล่อน ( แบบแห้ง )

gasket

TEADIT STYLE 2007 ปะเก็นเส้นเชือกถักกราไฟท์เทปล่อน (เทปล่อนกราไฟท์)