ปะเก็นแผ่น

gasketsheet

ปะเก็นแผ่นเทปล่อนผสมแร่ SILICA. TEADIT TF1590

gasketsheet

ปะเก็นแผ่นเทปล่อนผสมแร่ BARIUM SULFATE. TEADIT TF1580

gasketsheet

ปะเก็นแผ่นเทปล่อนผสมแร่ HOLLOW GLASS MICRO SPHERES. TEADIT TF1570

gasketsheet

ปะเก็นแผ่นเพียวเทปล่อนแบบนิ่ม. TEADIT 24SH

gasketsheet(copy)

ปะเก็นแผ่นไม่ผสมใยหิน/ ทนความร้อน/ ปะเก็นหน้าแปลน ปะเก็นแผ่นNON-ASBESTOS TEADIT NA1122

gasketsheet

ปะเก็นแผ่นไม่ผสมใยหิน/ ทนความร้อน/ ปะเก็นหน้าแปลน ปะเก็นแผ่นNON-ASBESTOS TEADIT NA1100

gasketsheet

ปะเก็นแผ่นไม่ผสมใยหิน/ ทนความร้อน/ ปะเก็นหน้าแปลน ปะเก็นแผ่นNON-ASBESTOS TEADIT NA1002

gasketsheet

ปะเก็นแผ่นไม่ผสมใยหิน/ ทนความร้อน/ ปะเก็นหน้าแปลน ปะเก็นแผ่นNON-ASBESTOS TEADIT NA1005

gasketsheet

ปะเก็นแผ่นไม่ผสมใยหิน/ ทนความร้อน/ ปะเก็นหน้าแปลน ปะเก็นแผ่น NON-ASBESTOS TEADIT NA1006