ปะเก็นเชือก

gasket

TEADIT STYLE 2127 ปะเก็นเส้นเชือกถักเส้นใยสังเคราะห์(อะคริลิค)ชุบด้วยเทปล่อน

gasket

TEADIT STYLE 2005 FDA ปะเก็นเส้นเชือกถักเพียวเทปล่อน ( แบบแห้ง )

gasket

TEADIT STYLE 2007 ปะเก็นเส้นเชือกถักกราไฟท์เทปล่อน (เทปล่อนกราไฟท์)

gasket

TEADIT STYLE 2017 ปะเก็นเส้นเชือกถักกราไฟท์เทปล่อน (เทปล่อนกราไฟท์)ผสมอะรามิดถัก4มุม

gasket

TEADIT STYLE 2003 ปะเก็นเส้นเชือกถักเทปล่อนผสมอะรามิดถัก4มุม

gasket

TEADIT STYLE 2004 ปะเก็นเส้นเชือกถักอะรามิด

gasket

TEADIT STYLE 2006 FDA ปะเก็นเส้นเชือกถักเพียวเทปล่อนชุบน้ำมันหล่อลื่น ( แบบเปียก)

gasket

TEADIT STYLE 2044 ปะเก็นเส้นเชือกถักอะรามิดเส้นใยสั้นชุบด้วยเทปล่อน