Gasket

gasketsheet ปะเก็นแผ่นเทปล่อนผสมแร่ SILICA. TEADIT TF1590

ปะเก็นแผ่นเทปล่อนผสมแร่ SILICA. TEADIT TF1590

gasketsheet ปะเก็นแผ่นเทปล่อนผสมแร่ BARIUM SULFATE. TEADIT TF1580

ปะเก็นแผ่นเทปล่อนผสมแร่ BARIUM SULFATE. TEADIT TF1580

gasketsheet HOLLOW GLASS MICRO SPHERES. TEADIT TF1570

ปะเก็นแผ่นเทปล่อนผสมแร่ HOLLOW GLASS MICRO SPHERES. TEADIT TF1570

gasketsheet ปะเก็นแผ่นเพียวเทปล่อนแบบนิ่ม TEADIT 24SH

ปะเก็นแผ่นเพียวเทปล่อนแบบนิ่ม. TEADIT 24SH

gasketsheet NON-ASBESTOS TEADIT NA1122

ปะเก็นแผ่นไม่ผสมใยหิน/ ทนความร้อน/ ปะเก็นหน้าแปลน ปะเก็นแผ่นNON-ASBESTOS TEADIT NA1122

gasketsheet NON-ASBESTOS TEADIT NA1100

ปะเก็นแผ่นไม่ผสมใยหิน/ ทนความร้อน/ ปะเก็นหน้าแปลน ปะเก็นแผ่นNON-ASBESTOS TEADIT NA1100

gasketsheet NON-ASBESTOS TEADIT NA1002

ปะเก็นแผ่นไม่ผสมใยหิน/ ทนความร้อน/ ปะเก็นหน้าแปลน ปะเก็นแผ่นNON-ASBESTOS TEADIT NA1002

gasketsheet NON-ASBESTOS TEADIT NA1005

ปะเก็นแผ่นไม่ผสมใยหิน/ ทนความร้อน/ ปะเก็นหน้าแปลน ปะเก็นแผ่นNON-ASBESTOS TEADIT NA1005

gasketsheet

ปะเก็นแผ่นไม่ผสมใยหิน/ ทนความร้อน/ ปะเก็นหน้าแปลน ปะเก็นแผ่น NON-ASBESTOS TEADIT NA1006

gasket

TEADIT STYLE 2127 ปะเก็นเส้นเชือกถักเส้นใยสังเคราะห์(อะคริลิค)ชุบด้วยเทปล่อน

gasket TEADIT STYLE 2005 FDA

TEADIT STYLE 2005 FDA ปะเก็นเส้นเชือกถักเพียวเทปล่อน ( แบบแห้ง )

gasket TEADIT STYLE 2007

TEADIT STYLE 2007 ปะเก็นเส้นเชือกถักกราไฟท์เทปล่อน (เทปล่อนกราไฟท์)

gasket TEADIT STYLE 2017

TEADIT STYLE 2017 ปะเก็นเส้นเชือกถักกราไฟท์เทปล่อน (เทปล่อนกราไฟท์)ผสมอะรามิดถัก4มุม

gasket TEADIT STYLE 2003

TEADIT STYLE 2003 ปะเก็นเส้นเชือกถักเทปล่อนผสมอะรามิดถัก4มุม

gasket TEADIT STYLE 2004

TEADIT STYLE 2004 ปะเก็นเส้นเชือกถักอะรามิด

gasket TEADIT STYLE 2006 FDA

TEADIT STYLE 2006 FDA ปะเก็นเส้นเชือกถักเพียวเทปล่อนชุบน้ำมันหล่อลื่น ( แบบเปียก)

gasket TEADIT STYLE 2044

TEADIT STYLE 2044 ปะเก็นเส้นเชือกถักอะรามิดเส้นใยสั้นชุบด้วยเทปล่อน

gasket PACKING ACCESSORIES

PACKING ACCESSORIES

gasket TEADIT STYLE JAMPAK27

TEADIT STYLE JAMPAK27 ปะเก็นผง PTFE GRAPHITE

gasket TEADIT STYLE JAMPAK26

TEADIT STYLE JAMPAK26 ปะเก็นผง PTFE

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้