Gasket

gasket PACKING ACCESSORIES

PACKING ACCESSORIES

gasket TEADIT STYLE JAMPAK27

TEADIT STYLE JAMPAK27 ปะเก็นผง PTFE GRAPHITE

gasket TEADIT STYLE JAMPAK26

TEADIT STYLE JAMPAK26 ปะเก็นผง PTFE

gasket TEADIT STYLE 2236

TEADIT STYLE 2236 ปะเก็นเส้นเชือกกราไฟท์ผสม INCONEL WIRE JACKET

gasket TEADIT STYLE 2500

TEADIT STYLE 2500 ปะเก็นฝาถัง 2500

gasket TEADIT STYLE 25BI

TEADIT STYLE 25BI ปะเก็นเส้นเทปเทปล่อน 25BI

gasket TEADIT STYLE 24HD

TEADIT STYLE 24HD ปะเก็นเส้นเทปเทปล่อน 24HD

gasket TEADIT STYLE 24B

TEADIT STYLE 24B ปะเก็นเส้นเทปเทปล่อน 24B

gasketsheet NON-ASBESTOS TEADIT NA1122

ปะเก็นแผ่นไม่ผสมใยหิน/ ทนความร้อน/ ปะเก็นหน้าแปลน ปะเก็นแผ่นNON-ASBESTOS TEADIT NA1122

gasketsheet ปะเก็นแผ่นเทปล่อนผสมแร่ SILICA. TEADIT TF1590

ปะเก็นแผ่นเทปล่อนผสมแร่ SILICA. TEADIT TF1590

gasketsheet ปะเก็นแผ่นเทปล่อนผสมแร่ BARIUM SULFATE. TEADIT TF1580

ปะเก็นแผ่นเทปล่อนผสมแร่ BARIUM SULFATE. TEADIT TF1580

gasketsheet HOLLOW GLASS MICRO SPHERES. TEADIT TF1570

ปะเก็นแผ่นเทปล่อนผสมแร่ HOLLOW GLASS MICRO SPHERES. TEADIT TF1570

gasketsheet ปะเก็นแผ่นเพียวเทปล่อนแบบนิ่ม TEADIT 24SH

ปะเก็นแผ่นเพียวเทปล่อนแบบนิ่ม. TEADIT 24SH

gasketsheet

ปะเก็นแผ่นไม่ผสมใยหิน/ ทนความร้อน/ ปะเก็นหน้าแปลน ปะเก็นแผ่น NON-ASBESTOS TEADIT NA1006

gasketsheet NON-ASBESTOS TEADIT NA1005

ปะเก็นแผ่นไม่ผสมใยหิน/ ทนความร้อน/ ปะเก็นหน้าแปลน ปะเก็นแผ่นNON-ASBESTOS TEADIT NA1005

gasketsheet NON-ASBESTOS TEADIT NA1002

ปะเก็นแผ่นไม่ผสมใยหิน/ ทนความร้อน/ ปะเก็นหน้าแปลน ปะเก็นแผ่นNON-ASBESTOS TEADIT NA1002

gasketsheet NON-ASBESTOS TEADIT NA1100

ปะเก็นแผ่นไม่ผสมใยหิน/ ทนความร้อน/ ปะเก็นหน้าแปลน ปะเก็นแผ่นNON-ASBESTOS TEADIT NA1100

gasket

TEADIT STYLE 2127 ปะเก็นเส้นเชือกถักเส้นใยสังเคราะห์(อะคริลิค)ชุบด้วยเทปล่อน

gasket TEADIT STYLE 2017

TEADIT STYLE 2017 ปะเก็นเส้นเชือกถักกราไฟท์เทปล่อน (เทปล่อนกราไฟท์)ผสมอะรามิดถัก4มุม

gasket TEADIT STYLE 2003

TEADIT STYLE 2003 ปะเก็นเส้นเชือกถักเทปล่อนผสมอะรามิดถัก4มุม

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้