เครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก

tifle

maccell DOD ink-jet printing system

tifle

TIFLEX รุ่น HRP r3