พื้น

epoxy

เป็นระบบเคลือบพื้นอีพ็อกซี่มอร์ต้าร์ ชั้นบนปิดหน้าผิวด้วยอีพ๊อกซี่ชนิดเทปรับระดับสูตรผิวหยาบ

epoxy

เป็นระบบเคลือบพื้นโดนใช้อีพ็อกซี่ชนิดทา

epoxy

เป็นระบบเคลือบพื้นอีพ็อกซี่ชนิดทา เสริมด้วยคุณสมบัติมอร์ต้าร์ก่อนลงอีพ็อกซี่ชนิดทา

epoxy

เป็นระบบเคลือบพื้นอีพ็อกซี่ชนิดเทปรับระดับ เสริมด้วยคุณสมบัติมอร์ต้าร์ก่อนลงอีพ็อกซี่ชนิดเทปรับระดับ

epoxy

เป็นระบบเคลือบพื้นโดนใช้อีพ็อกซี่ชนิดเทปรับระดับ