ระบบลม

2560 จำนวนผู้เข้าชม  |  ระบบลม

ระบบลม

ปั๊มลมสําหรับใช้กับงานทั่วไปรวมถึงงานอุตสากรรม
ควรจะใช้เป็นปั๊มลมที่เป็นแบบมีนํ้ามันหล่อลื่นภายในเพราะราคาไม่สูงมาก สําหรับ HITACHI มีทั้งแบบ

ปั๊มลมลูกสูบ และ ปั๊มลมแบบสกรู

โดยปั๊มลมแบบลูกสูบ มีตั้งแต่ขนาด

0.75 กิโลวัตต์ (1 แรงม้า)
15 กิโลวัตต์ (20 แรงม้า)

แรงดันสูงสุด 14 บาร์

มีทั้งระบบไฟ 1 เฟส 220 โวลล์ และ

ระบบไฟ 3 เฟส 380 โวลล์

ปลอดภัยสูงสุดด้วย ใบ certificate tank test ทุกใบจากโรงงาน