มาตราการป้องกัน สถานการณ์โรคระบาด  COVID-19

933 จำนวนผู้เข้าชม  |  introduce

มาตราการป้องกัน สถานการณ์โรคระบาด  COVID-19

เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด  COVID-19 ที่ยังคงระบาดอยู่ในขณะนี้

ทาง #บริษัทไทยโพลิเมอร์จำกัด ขอยืนยันว่าปัจจุบันพนักงาน ในบริษัท ยังไม่มีการตรวจพบผู้ป่วยติ ดเชื้อดังกล่าว
เพียงแต่มีการกักตัว 14 วัน ตามมาตราการป้องกันการแพร่ก ระจายเชื้ออย่างถูกต้อง และให้รัดกุม

ทั้งนี้ บริษัท ไทยโพลิเมอร์ ซัพพลาย จำกัด ได้มีการออกมาตราการ การป้องกันการติดเชื้อ จากทั้งบุคคลภายนอกที่เข้าม าติดต่อภายในบริษัท รวมถึงกฎข้อบังคับพนักงานภา ยใน
ที่เป็นไปตามมาตราฐาน ของกรมควบคุมโรค โดย