มาตราการป้องกัน สถานการณ์โรคระบาด  COVID-19

781 จำนวนผู้เข้าชม  |  introduce

มาตราการป้องกัน สถานการณ์โรคระบาด  COVID-19

          ขอยืนยันว่า บริษัท ไทยโพลิเมอร์ ซัพพลาย จำกัด ได้ให้ความสำคัญ และคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า คู่ค้า และพนักงานอย่างสูงสุด


          โดยบริษัทได้มีการจัดทำความสะอาด พ่นฆ่าเชื้อ ตามมาตราฐานกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้สะอาด และปลอดภัยมีความพร้อมในการให้บริการด้านการผลิต


          โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ประเทศไทยจะก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 ในเร็ววัน