PI

(0)
SKU : PI
Polyimide
฿0
฿0
Member
 
฿0
Member
฿0

Product description

PI | Polyamide

  • สี  :  สีนํ้าตาล
  • ความแข็ง  :  M110 (Rockwell)
  • ค่าฉนวนไฟฟ้า  :  1012
  • การทนอุณหภูมิ  :  300 C

ทนสารเคมีไดดี, มีความแข็งแรงสูง,มีการ ขยายตัวตํ่า สามารถนําไปใชทําชิ้นสวน ตางๆของเครื่องจักรในโรงงาน Semiconductor (IC)


Ratings & Reviews
There are no ratings and reviews yet. Be the first to comment.
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Privacy Policy and Cookies Policy
Compare product
0/4
Remove all
Compare