Electrical Insulating Material

(0)
SKU : Electrical Insulating Material-Bakelite Colth
Bakelite Colth
฿0
฿0
Member
 
฿0
Member
฿0

Product description

Electrical Insulating Material | Bakelite Colth

  • สี  :  สีน้ำตาล
  • ค่าฉนวนไฟฟ้า  :  1010
  • การทนอุณหภูมิ  : 130 ºC

สามารถนํามาใชทําอุปกรณตางๆ    ที่ตองการความเปน ฉนวนไฟฟา และ Bakelite Cloth มีความสามารถในการรับแรงไดดีกวา Bakelite Paper แตผิวเวลากลึงเปนชิ้นงานจะไม่สวย


Ratings & Reviews
There are no ratings and reviews yet. Be the first to comment.
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Privacy Policy and Cookies Policy
Compare product
0/4
Remove all
Compare