บริษัท ไทยโพลิเมอร์ ซัพพลาย จำกัด

เป็นตัวแทนจำหน่าย Laser Mark (เลเซอร์มาร์ค) เป็นเครื่องพิมพ์แสงเลเซอร์ยิงแทนการใช้หมึกพิมพ์ จากประเทศโปแลนด์ ซึ่งสามารถยิงแสงเลเซอร์ลงบนชิ้นงานเป็นอักษร โลโก้ต่างๆ ทั้งชิ้นงานที่เป็นโลหะ กระดาษ แก้ว เซรามิก และวัสดุอื่นๆ ซึ่งไทยโพลิเมอร์ ซัพพลาย เป็นตัวแทนจำหน่าย Laser Mark (เลเซอร์มาร์ค) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ อย่างเป็นทางการ แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

 ภายใต้แบรนด์

หมวดหมู่สินค้า : 

  • Laser mark printers

 

เครื่องพิมพ์ผลิตภัณฑ์แบบเลเซอร์

New

laser

Laser Mark (เลเซอร์มาร์ค) Coding System

New

fiber laser

Laser Mark (เลเซอร์มาร์ค)

New

e-SolarMark FL

e-SolarMark FL "BASIC 2"