Epoxy Mortar – Non Slip

SKU : epoxy

เป็นระบบเคลือบพื้นอีพ็อกซี่มอร์ต้าร์ ชั้นบนปิดหน้าผิวด้วยอีพ๊อกซี่ชนิดเทปรับระดับสูตรผิวหยาบ

Share

Epoxy Mortar – Non Slip 
เป็นระบบเคลือบพื้นอีพ็อกซี่มอร์ต้าร์ ชั้นบนปิดหน้าผิวด้วยอีพ๊อกซี่ชนิดเทปรับระดับสูตรผิวหยาบ มีความแข็งแรง ทนทานต่อแรงกระแทก น้ำหนัก และสารเคมี นิยมใช้ในพื้นที่ป้องกันการลื่นในการใช้งาน นิยมใช้เป็นพื้นทางขึ้นลงลานจอดรถ     

Non slip