Epoxy Self – Leveling

SKU : epoxy

เป็นระบบเคลือบพื้นโดนใช้อีพ็อกซี่ชนิดเทปรับระดับ

Share

Epoxy Self – Leveling
เป็นระบบเคลือบพื้นโดนใช้อีพ็อกซี่ชนิดเทปรับระดับ() เคลือบพื้นให้แข็งแรงทดทานต่อการใช้งานมากกว่าระบบอีพ็อกซี่ชนิดทา ระบบนี้จะมีความหนาและความเงางามเป็นพิเศษ นิยมใช้ในส่วนพื้นโรงพยาบาล โรงงานผลิตยา โรงงานประกอบรถยนต์ โรงงานอิเล็คโทรนิค โชว์รูม ลานจอดรถยนต์

EPOXY-SELF-LEVELING