Epoxy Self – Leveling

รหัสสินค้า : epoxy

เป็นระบบเคลือบพื้นโดนใช้อีพ็อกซี่ชนิดเทปรับระดับ

Share

รายละเอียดสินค้า

Epoxy Self – Leveling
เป็นระบบเคลือบพื้นโดนใช้อีพ็อกซี่ชนิดเทปรับระดับ() เคลือบพื้นให้แข็งแรงทดทานต่อการใช้งานมากกว่าระบบอีพ็อกซี่ชนิดทา ระบบนี้จะมีความหนาและความเงางามเป็นพิเศษ นิยมใช้ในส่วนพื้นโรงพยาบาล โรงงานผลิตยา โรงงานประกอบรถยนต์ โรงงานอิเล็คโทรนิค โชว์รูม ลานจอดรถยนต์

EPOXY-SELF-LEVELING

สินค้าเกี่ยวข้อง

epoxy

เป็นระบบเคลือบพื้นอีพ็อกซี่ชนิดเทปรับระดับ เสริมด้วยคุณสมบัติมอร์ต้าร์ก่อนลงอีพ็อกซี่ชนิดเทปรับระดับ

epoxy

เป็นระบบเคลือบพื้นโดนใช้อีพ็อกซี่ชนิดทา

epoxy

เป็นระบบเคลือบพื้นอีพ็อกซี่มอร์ต้าร์ ชั้นบนปิดหน้าผิวด้วยอีพ๊อกซี่ชนิดเทปรับระดับสูตรผิวหยาบ

epoxy

เป็นระบบเคลือบพื้นอีพ็อกซี่ชนิดทา เสริมด้วยคุณสมบัติมอร์ต้าร์ก่อนลงอีพ็อกซี่ชนิดทา

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า