บริษัท ไทยโพลิเมอร์ ซัพพลาย จำกัด

ตัวแทนจำหน่ายพลาสติกวิศวกรรม ผู้เชี่ยวชาญ สำหรับงานพลาสติกผลิตชิ้นส่วนพลาสติก ที่มีประสบการณ์มากว่า 30 ปี 

พลาสติกวิศวกรรม -  รับผลิตชิ้นส่วนพลาสติกวิศวกรรม

ภายใต้แบรนด์ 

 

หมวดหมู่สินค้า :

- General Purpose - Olefin-BasedFluoropolymerHigh PerformanceStatic ControlledThermoset and CompositeEngineering Plastics

บริษัท ไทยโพลิเมอร์ ซัพพลาย จำกัด ตัวแทนจำหน่ายพลาสติกวิศวกรรม ผู้เชี่ยวชาญ สำหรับงานพลาสติกผลิตชิ้นส่วนพลาสติก ที่มีประสบการณ์มากว่า 30 ปี

ENGINEERING PLASTICS
แผ่นโฟมโพลีเอทิลีน
PE-FOAM

โพลียูรีเทน (PU)

General Purpose Engineering Plastics

Olefin - Based Industrial Plastics

Fluoropolymer Plastic Materials

High Perfomance Advanced Engineering Materials

Static Controlled Materials (ESd & Conductive)

Thermoset and Composite Materials