image

ระบบตรวจสอบสินค้า COGNEX VISION SYSTEMS จากประเทศอเมริกา

ระบบตรวจสอบ Machine Vision ใช้สำหรับติดตามและเก็บข้อมูลในทุกขั้นตอนของการผลิต ขจัดปัญหาสินค้าที่มีตำหนิ....ตรวจสอบการประกอบสินค้าที่ครบถ้วนทุกชิ้นส่วน เพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการผลิตทั้งหมดดำเนินการเสร็จสมบูรณ์อย่างถูกต้อง

ระบบ Vision ใช้ได้สำหรับทุกอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็น กลุ่มยานยนต์, อิเล็กทรอนิกส์, อุปกรณ์การแพทย์, อาหารและเครื่องดื่มฯลฯ ช่วยลดต้นทุนในการผลิต สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า จึงมั่นใจได้ว่าสินค้าในทุกขั้นตอนการผลิตจะมีคุณภาพเต็ม 100%

เครื่องตรวจสอบผลิตภัณฑ์

cognex

ระบบตรวจสอบสินค้าCOGNEX VISION SYSTEMS