สินค้าพลาสติกวิศวกรรมชนิดต่างๆ

plastics Fluorosint® 500

Fluorosint® 500

plastics Fluorosint® MT-01

Fluorosint® MT-01

plastics Halar® - ECTFE

Halar® - ECTFE

plastics Fluorosint® 207

Fluorosint® 207

plastics Fluorosint® HPV

Fluorosint® HPV

plastics PFA

PFA

plastics Kynar® 740

Kynar® 740

plastics Tefzel® - ETFE

Tefzel® - ETFE

plastics FEP

FEP

plastics Kel-F® - PCTFE

Kel-F® - PCTFE

plastics Teflon® - PTFE Virgin Grade

Teflon® - PTFE Virgin Grade

plastics CeramaPEEK® NC30

CeramaPEEK® NC30

plastics PEEK - Virgin Grade

PEEK - Virgin Grade

plastics Torlon® 5530

Torlon® 5530

plastics Macor® Machinable Glass Ceramic

Macor® Machinable Glass Ceramic

plastics Ultem® 1000 Polyetherimide

Ultem® 1000 Polyetherimide

plastics Torlon® 4203

Torlon® 4203

plastics Vespel® Polyimide

Vespel® Polyimide SP-1, SP-21, SP-22, SP-211, SP-3

plastics Techtron® PPS

Techtron® PPS

plastics Celazole® PBI

Celazole® PBI