Epoxy Coating

รหัสสินค้า : epoxy

เป็นระบบเคลือบพื้นโดนใช้อีพ็อกซี่ชนิดทา

Share

รายละเอียดสินค้า

Epoxy Coating
เป็นระบบเคลือบพื้นโดนใช้อีพ็อกซี่ชนิดทา เคลือบพื้นให้แข็งแรง ทดทานต่อการใช้งาน สารเคมี ทำความสะอาดง่าย และยังสามารถปรับแต่งเป็นเส้นเขต แบ่งโซนต่างๆให้เหมาะแก่การใช้งาน นิยมใช้ในส่วนพื้นทางเดิน โกดังเก็บสินค้า อาคารจอดรถ

coating

สินค้าเกี่ยวข้อง

epoxy

เป็นระบบเคลือบพื้นอีพ็อกซี่ชนิดเทปรับระดับ เสริมด้วยคุณสมบัติมอร์ต้าร์ก่อนลงอีพ็อกซี่ชนิดเทปรับระดับ

epoxy

เป็นระบบเคลือบพื้นโดนใช้อีพ็อกซี่ชนิดเทปรับระดับ

epoxy

เป็นระบบเคลือบพื้นอีพ็อกซี่มอร์ต้าร์ ชั้นบนปิดหน้าผิวด้วยอีพ๊อกซี่ชนิดเทปรับระดับสูตรผิวหยาบ

epoxy

เป็นระบบเคลือบพื้นอีพ็อกซี่ชนิดทา เสริมด้วยคุณสมบัติมอร์ต้าร์ก่อนลงอีพ็อกซี่ชนิดทา

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า